Pomoc prawna w problemach w leasingu i kredytach

Bank wypowiedział umowę, kredyt? Pomożemy wznowić, zrestrukturyzować lub umorzyć sprawę na etapie przedsądowym lub sądowym!

Wyspecjalizowany zespół prawników oraz analityków oferuje kompleksową obsługę zagadnień związanych z:

    • Umową kredytową / umową pożyczki / chwilówką

     • rozliczenie umowy kredytowej / pożyczki / chwilówki zgodnie z kodeksem i matematyką finansową
     • zarzuty do nakazu zapłaty
     • sprzeciw do nakazu zapłaty
     • audyt rozliczenia umowy kredytowej / pożyczki
     • restrukturyzacja / wznowienie kredytu w CHF (kredyty indeksowane)
     • ugoda z bankiem przedsądowa oraz sądowa
     • restrukturyzacja kredytu / pożyczki / chwilówki
     • rozwiązanie umowy kredytu / pożyczki - wznowienie i restrukturyzacja
     • wypowiedzenie umowy kredytu / pożyczki - wznowienie i restrukturyzacja
     • wezwanie do zapłaty - obsługa prawna / negocjacje
     • karencja w spłacie / prolongata / zawieszenie spłaty
     • wznowienie umowy kredytu / pożyczki
     • mediacje z korporacją / instytucja finansową
     • upadłość i umorzenie zobowiązań
  • Umową leasingu

   • rozliczenie umowy leasingu zgodnie z kodeksem i matematyką finansową
   • zarzuty do nakazu zapłaty z weksla
   • sprzeciw do nakazu zapłaty
   • audyt rozliczenia umowy leasingowej
   • kradzież przedmiotu leasingu
   • rozwiązanie umowy leasingu
   • wypowiedzenie umowy leasingu
   • wezwanie do zapłaty
   • karencja w spłacie
   • wznowienie umowy leasingu

Konsekwencje wypowiedzenia kredytu

 • Windykacja (telefony, monity, wizytacje celem odzyskania długu)
 • Pozew sądowy, wyrok i egzekucja (stres, koszty, czas)
 • Negatywne wpisy w BIK, BR, BIG (brak możliwości uzyskania finansowania z banków / leasingu)
 • Dziedziczenie długów przez dzieci, rodziców, krewnych

Rekomendujemy na każdym etapie wypracowanie ugody. Działamy szybko i skutecznie. Eliminujemy negatywne konsekwencje braku spłaty.

Dlaczego warto zlecić nam obsługę sprawy?

 • Jesteśmy skuteczni, działamy szybko i pragmatycznie
 • Zapewniamy "święty spokój" - prowadzimy czynności za dłużnika - prowadzimy do ugody lub porozumienia
 • W zespole pracują doświadczeni prawnicy, analitycy oraz osoby z branży finansowej
 • Posiadamy bogate doświadczenie
 • Pomoc dla naszych klientów to dla nas prawdziwa satysfakcja i pasja
 • Zadowolenie klienta oraz osiągnięcie założonego celu jest dla nas najważniejsze

Co nas charakteryzuje

Nasz zespół specjalistów posiada duże doświadczenie w obsłudze produktów finansowych. Prowadzimy negocjacje oraz mediacje z instytucjami na szczeblu zarządczym oraz departamentów windykacji i kredytów trudnych. Tam gdzie klient wyczerpał już swoje możliwości dialogu i porozumienia z bankiem lub instytucją finansową - jest miejsce dla naszych prawników i negocjatorów. Każda sprawa możliwa jest do rozstrzygnięcia polubownego na podstawie wypracowanej ugody lub na drodze postępowania sądowego. W tym zakresie nasi specjaliści w oparciu instrumenty prawne oraz negocjacyjne osiągają sukcesy.

Należy pamiętać, że dialog bezpośredni klienta z bankiem posiada szereg słabości, które bardzo często nie pozwalają na osiągnięcie porozumienia. Bardzo często korporacja finansowa utraciła zaufanie do klienta. Pojawienie się zawodowego pełnomocnika w sprawie pozwala stronom na otwarcie na nowo dialogu celem wypracowania ugody, restrukturyzacji, wstrzymania egzekucji lub windykacji.

Zapraszamy! 


Artykuły powiązane....

Rozliczenie kredytu CHF

Nasz zespół prawników i analityków specjalizuje się w rozliczeniach oraz analizie matematycznej / finansowej umów kredytowych. W szczególności wykonujemy opinie rachunkowe, których(...)

Rozliczenie umowy leasingu - matematyka …

Nasz zespół prawników i analityków specjalizuje się w rozliczeniach oraz analizie matematycznej / finansowej umów leasingowych. W szczególności wykonujemy opinie rachunkowe, kt(...)

Nakaz zapłaty z umowy kredytu EPU

Bankowy Tytuł Egzekucyjny przestaje obowiązywać BTE przestaje obowiązywać od 01-08-2016 r. - zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14-04-2015 r. W rzeczywistości sądy już po (...)

Umowa leasingu w ujęciu kodeksowym

Umowa leasingu - tekst jednolity -  kodeks cywilny, ustawa z 26 lipca 2000 r. Tytuł XVII1 Umowa leasingu Art. 7091 Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działaln(...)

Egzekucja komornicza z umowy leasingu

Egzekucja komornicza z nakazu zapłaty z weksla Egzekucję komorniczą wszczętą na podstawie nakazu zapłaty z weksla można wstrzymać, umorzyć lub zawiesić. Zagadnienia obsługiwane przez (...)

Umowa leasingu walutowego - CHF, JPY

Umowa leasingu walutowego CHF, EURO, JPY - indeksacja i denominacja   Wielu przedsiębiorców działając w dobrej wierze i dobrze pojętym interesie społeczno-gospodarczym podpisało umowy (...)

Nakaz zapłaty z umowy leasingu

Nakaz zapłaty z weksla staje się natychmiast wykonalny. Porady prawne i pomoc profesjonalnej grupy radcowsko-adwokackiej i konsultingowej - w zakresie leasingu. Zarzuty do nakazu zapłaty. Obrona(...)

Wypowiedzenie umowy leasingu

wypowiedzenie umowy leasingu / zakończenie umowy leasingu może odbyć sie na podstawie zdefiniowanych w kodeksie cywilnym warunków w oparciu o: art. 70911, art. 7097, 7099, art. 70910  k(...)

Windykacja przedmiotu umowy leasingu

Windykacja przedmiotu leasingu nie zawsze przebiega zgodnie z prawem oraz zasadami współżycia społecznego. Oferujemy pomoc prawną dla poszkodowanych klientów korporacji leasingowych, negocjac(...)

Rozliczenie umowy leasingu

Rozliczenie umowy leasingu powinno nastąpić zgodnie z kodeksem oraz zasadami matematyki finansowej. Umowa leasingu po wygaśnięciu lub rozwiązaniu (art. 70915 kc., Art. 7095 kc) powin(...)

Weksel w umowie leasingu

Wezwanie do wykupienia weksla? Weksel in blanco stanowiący zabezpieczenie umowy leasingu powinien być wypełniony na kwotę zgodną z rozliczeniem umowy leasingu i zgodnie z deklaracją wekslową. (...)

Restrukturyzacja umowy leasingu

Restrukturyzacja umowy leasingu polega na ugodowym wypracowaniu zmian w umowie leasingu (np. prolongata, wydłużenie, zwiększenie wykupu), które pozwolą na prawidłową realizację zobowiąza(...)


W przypadku problemów z leasingiem, kredytem, pożyczką - wadliwego rozliczenia, windykacji lub wypowiedzenia umowy - oferujemy kompleksową pomoc wyspecjalizowanych prawników.

Słowa kluczowe:

[leasing, problem z leasingiem, pomoc prawna w umowach kredytowych / umowach pożyczki, rozliczenie umowy leasingu, kancelaria prawna, adwokat, mecenas, radca prawny, weksel, wezwanie do zapłaty, monit, windykacja w leasingu, nakaz zapłaty, zarzuty. sprzeciw, wyrok]

Kontakt z naszym zespołem: kontakt