wypowiedzenie umowy leasingu / zakończenie umowy leasingu może odbyć sie na podstawie zdefiniowanych w kodeksie cywilnym warunków w oparciu o: art. 70911, art. 7097, 7099, art. 70910  kc oraz na podstawie art. 70913 kodeksu cywilnego.

dokument

Zespół specjalistów oraz prawników naszej kancelarii oferuje Państwu audyt nad prawidłowym rozliczeniem umowy leasingu na etapie przedsądowym oraz profesjonalną obsługę na etapie procesowym w zakresie:

  • właściwego dyskontowania w oparciu o stopę bazową i rozliczenia przyszłych rat
  • właściwego rozliczenia korzyści w aspekcie wymuszonego odbioru i sprzedaży przedmiotu leasingu
  • właściwego rozliczenia polisy ubezpieczeniowej w umowie leasingu
  • przygotowania zarzutów do nakazu zapłaty oraz wstrzymanie wykonalności nakazu zapłaty

W przypadku nierzetelnego rozliczenia umowy leaisngu przez korporację leasingową i skierowania pozwu do sądu, rekomendujemy przygotowanie profesjonalnych zarzutów i w konsekwencji wstrzymanie wykonalności nakazu zapłaty. Nalezy pamiętać, że nieprofesjonalnie przygotowane zarzuty mogą skutkować wydaniem klauzuli wykonalności i wszczęcie egzekucji komorniczej. 

Nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla, warrantu, rewersu lub czeku staje się natychmiast wykonalny po upływie terminu do zaspokojenia roszczenia. W razie wniesienia zarzutów, sąd może na wniosek pozwanego wstrzymać wykonanie nakazu. Art. 492 par. 3 kpc.

leasing - wypowiedzenie umowy leasingu - rozliczenie umowy leasingu - pomoc prawna w leasingu - mam problem z leasingiem - wezwanie do wykupu weksla - wezwanie do zapłaty - leasing bez bik